ZP/U/23/2014

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe na potrzeby Politechniki Opolskiej(nr sprawy ZP/U/23/2014)

termin minął w dniu 11-04-2014 r.

Przetarg nieograniczony

55321000-6

07-04-2014 r. przez: Anna Konieczna