ZP/U/27/2014

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługę hotelową dla Centrum Współpracy Polska Chiny - Instytut Konfucjusza Politechniki Opolskiej, (nr sprawy ZP/U/27/2014)

termin minął w dniu 14-04-2014 r.

Przetarg nieograniczony

55100000-1

09-04-2014 r. przez: Anna Danielak