ZP/D/35/2015

Postępowanie unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawę elementów przemysłowych systemów sterujących dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/35/2015)

termin minął w dniu 27-05-2015 r.

Przetarg nieograniczony

38810000-6

18-04-2015 r. przez: Renata Piórkowska