ZP/U/52A/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługi tłumaczeń pisemnych dla Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/52A/2015).

termin minął w dniu 13-05-2015 r.

Przetarg nieograniczony

79530000-8

07-05-2015 r. przez: Anna Danielak