ZP/U/68/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługi wydawnicze, drukarskie i introligatorskie na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt. "Współpraca naukowa między TU Ostrava i Politechniką Opolską w kształceniu studentów i doktorantów w zakresie elektrotechniki, energetyki i informatyki"(nr sprawy ZP/U/68/2015)

termin minął w dniu 22-05-2015 r.

Przetarg nieograniczony

79971000–1

14-05-2015 r. przez: Anna Konieczna