37/KMiPKM/2015

Postępowanie zakończone

Dostosowanie dynamicznej maszyny wytrzymałościowej 63kN do aktualnych wymagań BHP poprzez wymianę części wraz z uruchomieniem

termin minął w dniu 08-06-2015 r.

Dostawy i usługi służące do celów badawczych

01-06-2015 r. przez: Renata Piórkowska