ZP/U/81/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługi wydawnicze, drukarskie i introligatorskie na potrzeby Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/81/2015)

termin minął w dniu 10-07-2015 r.

Przetarg nieograniczony

79971000–1

02-07-2015 r. przez: Anna Wojciechowska