BP/22/2015

Postępowanie zakończone

Usługa cateringowa dla Działu Współpracy Międzynarodowej na potrzeby Letniego Kursu Języka Polskiego dla 51 osób

termin minął w dniu 20-08-2015 r.

Usługa niepriorytetowa na podstawie art. 5a ustawy Pzp

55520000-1

18-08-2015 r. przez: Agnieszka Zyzik