ZP/B/109/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na przebudowę I piętra budynku nr 4 przy ul. Prószkowskiej 76 na potrzeby Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/109/2015)

termin minął w dniu 06-11-2015 r.

Przetarg nieograniczony

45.45.00.0

22-10-2015 r. przez: Anna Danielak