BP/30/2015

Postępowanie zakończone

„Usługa cateringowa na potrzeby szkolenia organizowanego przez Sekcję Zamówień Publicznych dla 100 osób”

termin minął w dniu 10-11-2015 r.

Usługa niepriorytetowa na podstawie art. 5a ustawy Pzp

55520000-1

06-11-2015 r. przez: Agnieszka Zyzik