ZP/D/1/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Opolskiej w ramach umowy ramowej (nr sprawy ZP/D/1/2016)

termin minął w dniu 12-01-2016 r.

Przetarg nieograniczony

48821000

04-12-2015 r. przez: Renata Piórkowska