ZP/U/125/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługi tłumaczeń pisemnych dla Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/125/2015)

termin minął w dniu 15-12-2015 r.

Przetarg nieograniczony

79530000-8

08-12-2015 r. przez: Justyna Bienias