ZP/D/2/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Politechniki Opolskiej w ramach umowy ramowej (nr sprawy ZP/D/2/2016)

termin minął w dniu 29-02-2016 r.

Przetarg nieograniczony

48000000-8

21-01-2016 r. przez: Ewa Skarżyńska