WI/SEK/56/II/2016

Postępowanie zakończone

„Usługa cateringowa na potrzeby obchodów X-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki dla 150 osób”

termin minął w dniu 07-03-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

55520000-1

01-03-2016 r. przez: Agnieszka Zyzik