ZP/D/12/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/12/2016)

termin minął w dniu 07-06-2016 r.

Przetarg nieograniczony

48310000-0

29-04-2016 r. przez: Ewa Skarżyńska