ZP/U/14/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych na potrzeby Organizacji X Środowiskowych Warsztatów Doktorantów Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/14/2016)

termin minął w dniu 25-05-2016 r.

Przetarg nieograniczony

55300000-3

17-05-2016 r. przez: Anna Danielak