ZP/B/15/2016

Postępowanie unieważnione

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Domach Studenckich „Zaścianek” i „Pryzma” przy ul. Mikołajczyka w Opolu (nr sprawy ZP/B/15/2016)

termin minął w dniu 08-06-2016 r.

Przetarg nieograniczony

45453000-7

24-05-2016 r. przez: Justyna Bienias