ZP/B/16/2016

Postępowanie unieważnione

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Hotelu Asystenta w Opolu (nr sprawy ZP/B/16/2016)

termin minął w dniu 09-06-2016 r.

Przetarg nieograniczony

45.45.00.0

25-05-2016 r. przez: Anna Danielak