ZP/B/18/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane obejmujące naprawę nawierzchni asfaltowych w II kampusie Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/18/2016)

termin minął w dniu 21-06-2016 r.

Przetarg nieograniczony

45.23.32.0

06-06-2016 r. przez: Anna Danielak