ZP/B/15/2016-A

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Domach Studenckich Zaścianek i Pryzma przy ul. Mikołajczyka w Opolu (nr sprawy ZP/B/15/2016-A)

termin minął w dniu 24-06-2016 r.

Przetarg nieograniczony

45453000-7

09-06-2016 r. przez: Justyna Bienias