ZP/B/16/2016-C

Postępowanie unieważnione

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Hotelu Asystenta w Opolu (nr sprawy ZP/B/16/2016-C)

termin minął w dniu 08-08-2016 r.

Przetarg nieograniczony

45.44.00.0

22-07-2016 r. przez: Anna Danielak