ZS/5/2016

Postępowanie zakończone

Zakup usługi restauracyjnej na potrzeby obchodów jubileuszu Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej dla 100 osób.

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55320000-9

28-09-2016 r. przez: Agnieszka Zyzik