ZP/D/36/2016

Postępowanie zakończone

Postępowanie unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawę laserowego analizatora wielkości cząstek dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej nr sprawy: ZP/D/36/2016

termin minął w dniu 10-11-2016 r.

Przetarg nieograniczony

38500000-0

02-11-2016 r. przez: Renata Piórkowska