ZP/B/37/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń parteru i poddasza budynku nr 4 w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu

termin minął w dniu 21-11-2016 r.

Przetarg nieograniczony

45450000-6

04-11-2016 r. przez: Renata Piórkowska