ZP/D/36/2016 - A

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę laserowego analizatora wielkiości cząstek dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 22-11-2016 r.

Przetarg nieograniczony

38500000-0

14-11-2016 r. przez: Renata Piórkowska