ZS/9/2016

Postępowanie zakończone

Zakup usługi cateringowej na potrzeby szkolenia z zakresu Faktury VAT dla 41 osób

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55521200-0

25-11-2016 r. przez: Agnieszka Zyzik