KGT/210/2016

Postępowanie zakończone

„Dostawa paliw: ON, Diesel Add, Pb95, LPG i akcesoriów samochodowych do pojazdów służbowych Politechniki Opolskiej oraz usługa mycia pojazdów”

termin minął w dniu 05-12-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

50112300-6

29-11-2016 r. przez: Ewa Skarżyńska