ZP/D/40/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń drukujących i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

termin minął w dniu 12-12-2016 r.

Przetarg nieograniczony

30125120-8

30-11-2016 r. przez: Anna Danielak