ZS/10/2016

Postępowanie zakończone

Zakup usługi cateringowej na świąteczne spotkanie pracowników Politechniki Opolskiej dla 400 osób

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55521200-0

30-11-2016 r. przez: Agnieszka Zyzik