397/WE/2016

Postępowanie zakończone

„Dostawa mebli dla Wydziału Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”

termin minął w dniu 08-12-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

39100000-3

02-12-2016 r. przez: Ewa Skarżyńska