ZS/3/2017

Postępowanie zakończone

Zakup usługi cateringowej dla uczestników kursu z grafiki komputerowej realizowanej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55521200-0

20-01-2017 r. przez: Anna Danielak