2/2017

Postępowanie zakończone

Usługa pralnicza dla Osiedla Akademickiego Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 06-02-2017 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

98311000-6

27-01-2017 r. przez: Justyna Bienias