ZP/D/2/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę artykułów biurowych i papieru na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”

termin minął w dniu 07-02-2017 r.

Przetarg nieograniczony

44812300-8

27-01-2017 r. przez: Anna Danielak