SIWZ z załącznikami w formie papierowej

W przypadku chęci otrzymania SIWZ z załącznikami w formie papierowej (pocztą) należy na nr faksu 77 449 81 80  przesłać wniosek o wydanie SIWZ. Materiały ze strony można pobierać jedynie do terminu składania ofert.

 

Publikacja: 21-10-2014

Uwaga: Zmiana stałego kursu

Zmiana stałego kursu stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (było 4,2249 zł.) od 01.01.2016 r. wynosi 4,1749 zł.
Publikacja: 07-01-2016

ZMIANA PRZEPISÓW

 

Uprzejmie informujemy, że:

Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. - tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych

 

Z dniem 28 lipca weszły w życie Rozporządzenia:

 
Publikacja: 06-09-2016