Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
Dialog 1 Data publikacji: 24-05-2013 | Tryb: Brak trybu
Dialog techniczny dotyczący zakup profilometru pomiarowego – optyczny pomiar powierzchni 3D oraz topografii ostrzy skrawających
Kody CPV:
04-06-2013