Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/27/20156 Data publikacji: 27-07-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/27/2016)
Kody CPV: 30213300-8
01-09-2016
ZP/D/12/2016 Data publikacji: 29-04-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/12/2016)
Kody CPV: 48310000-0
07-06-2016
ZP/D/6/2016 Data publikacji: 22-03-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę skanerów dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 38520000-6
28-04-2016
ZP/D/2/2016 Data publikacji: 21-01-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Politechniki Opolskiej w ramach umowy ramowej (nr sprawy ZP/D/2/2016)
Kody CPV: 48000000-8
29-02-2016
ZP/D/1/2016 Data publikacji: 04-12-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Opolskiej w ramach umowy ramowej (nr sprawy ZP/D/1/2016)
Kody CPV: 30121100, 30213100, 30213200, 30213300, 30216100, 30216110, 30230000, 30230000-0, 30231300, 30232110, 30233180, 30236000, 30236110, 30237200, 30237280, 30237450, 32331500, 3865160000, 38652100, 48821000
12-01-2016
ZP/D/103/2015 Data publikacji: 17-10-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/103/2015).
Kody CPV: 30213100, 30213200, 30231200, 30236000, 30237450, 32250000, 30230000-0, 30237200
23-11-2015
ZP/D/91/2015 Data publikacji: 02-09-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/91/2015)
Kody CPV: 30213100, 30213200, 30232100, 30232110, 30236000, 30237450, 32400000, 32413100, 32420000, 32552110, 48820000, 48821000, 30230000 , 30231200
08-10-2015
ZP/D/89/2015 Data publikacji: 21-08-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na najem urządzeń do opomiarowania strefowego na potrzeby badań realizowanych w ramach Projektu Badań Stosowanych finansowanego przez NCBiR w Warszawie(nr sprawy ZP/D/89/2015)
Kody CPV: 38420000-5
28-09-2015
ZP/D/44/2015 Data publikacji: 25-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i oprogramowania (bud. nr 1 WEAiI) w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/44/2015)
Kody CPV: 30213100, 30213200, 30232110, 30236000, 30237450, 32400000, 32413100, 32420000, 32552110, 38652100, 48821000, 30213300, 30230000
30-07-2015
ZP/D/43/2015 Data publikacji: 23-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i oprogramowania (bud. nr 3 WEAiI) w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/43/2015)
Kody CPV: 30213100, 30213200, 30232110, 30236000, 30237450, 32400000, 32413100, 32420000, 32552110, 38652100, 48821000, 30213300, 30230000
18-06-2015
ZP/D/41/2015 Data publikacji: 21-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych dla Instytutu I1 Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, (nr sprawy ZP/D/41/2015)
Kody CPV: 39112000, 39113100, 39113700, 39121100, 39130000-2, 39131000
28-05-2015
ZP/D/42/2015 Data publikacji: 21-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, (nr sprawy ZP/D/42/2015)
Kody CPV: 39112000, 39113100, 39113700, 39121100, 39130000-2, 39131000
28-05-2015
ZP/D/38/2015 Data publikacji: 21-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu multimedialnego - drukarki 3D oraz oprogramowania symulacyjnego do Robotyki dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/38/2015)
Kody CPV: 39162110, 48110000
27-05-2015
ZP/D/37/2015 Data publikacji: 18-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę elementów laboratorium neuroinformatyki dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/37/2015)
Kody CPV: 38341300, 38500000-0
27-05-2015
ZP/D/35/2015 Data publikacji: 18-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę elementów przemysłowych systemów sterujących dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/35/2015)
Kody CPV: 38810000-6
27-05-2015