Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/33/2021 Data publikacji: 03-09-2021 | Tryb: Przetarg nieograniczony
„Dostawa skanera wolumetrycznego 3D dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 38520000-6, 38540000-2, 45421132-8
06-10-2021