Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/B/50/2018 Data publikacji: 02-10-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na termomodernizację, zastosowanie OZE, przebudowę i rozbudowę budynku dydaktycznego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu.
Kody CPV: 45300000, 45310000, 45330000, 45453000, 45000000-7, 45450000
05-12-2018