Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZS/32/2020 Data publikacji: 07-08-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa rekrutacyjno-hotelarska wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych na potrzeby warsztatów kadry kierowniczej Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 55240000-4, 55270000-3, 55300000-3
13-08-2020
ZS/50/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Student/doktorant z zaburzeniami zdrowia psychicznego w procesie dydaktycznym” dla pracowników dydaktycznych Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4
08-07-2020
ZS/49/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Dostępność serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami” dla pracowników administracyjnych prowadzących serwisy internetowe Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4
08-07-2020
ZS/48/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Obsługa osób z niepełnosprawnościami” dla pracowników administracyjnych i osiedla akademickiego Politechniki Opolskiej w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4
08-07-2020
ZS/47/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Student z niepełnosprawnością narządu wzroku w procesie dydaktycznym” dla pracowników dydaktycznych Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4
08-07-2020
ZS/46/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Student z niepełnosprawnością narządu słuchu, zaburzeniami głosu oraz mowy w procesie dydaktycznym” dla pracowników dydaktycznych Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4
08-07-2020
ZS/45/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Student z niepełnosprawnością narządu ruchu i neurologiczną w procesie dydaktycznym” dla pracowników dydaktycznych Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4
08-07-2020
ZS/44/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Podnoszenie świadomości o osobach z niepełnosprawnością” dla kadry zarządzającej Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4, 80511000-9
08-07-2020
ZS/43/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Student z chorobą przewlekłą (choroby układu oddechowego i krążenia, pokarmowego, układu moczowo – płciowego i inne) w procesie dydaktycznym” dla pracowników dydaktycznych Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4
08-07-2020
ZS/42/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Obsługa osób z niepełnosprawnością” dla pracowników Centrum Obsługi Studenta Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4, 80511000-9
08-07-2020
ZS/42/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Obsługa osób z niepełnosprawnością” dla pracowników Centrum Obsługi Studenta Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4, 80511000-9
08-07-2020
ZS/41/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Podnoszenie świadomości o osobach z niepełnosprawnością oraz w zakresie likwidacji różnego typu barier architektonicznych oraz informacyjno - komunikacyjnych” dla pracowników Centrum Inwestycji i Remontów oraz Działu Gospodarczo -Technicznego Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 80000000-4, 80511000-9
08-07-2020
ZS/40/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Obsługa osób z niepełnosprawnością oraz dostosowanie materiałów dydaktycznych” dla pracowników Biblioteki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4, 80511000-9
08-07-2020
ZS/39/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Student ze spektrum autyzmu i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w procesie dydaktycznym” dla pracowników dydaktycznych Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4
08-07-2020
ZS/32/2020 Data publikacji: 01-07-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja Kursu Prince2 Foundation w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” nr sprawy: ZS/32/2020
Kody CPV: 80570000-0
09-07-2020