Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZS/31/2020 Data publikacji: 07-04-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa świadczenia kompleksowej obsługi prawnej dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 79100000-5
17-04-2020
ZS/06/2020 Data publikacji: 06-04-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa zakwaterowania i wyżywienia studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej oraz kadry dydaktycznej podczas obozu letniego w roku akademickim 2020/2021”.
Kody CPV: 55240000-4, 55270000-3, 55300000-3
17-04-2020
ZS/31/2020 Data publikacji: 01-04-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja samolotowego szkolenia praktycznego do licencji PPL(A) dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 80570000-0
08-04-2020
ZS/24/2020 -C Data publikacji: 11-03-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Planowanie żywienia zbiorowego dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80531000-5
19-03-2020
ZS/30/2020 Data publikacji: 06-03-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych na potrzeby organizacji seminarium w ramach projektu Interreg V-A współfinansowanego przez Unię Europejską.
Kody CPV: 55300000-3
11-03-2020
ZS/24/2020-B Data publikacji: 02-03-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Planowanie żywienia zbiorowego dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80531000-5
10-03-2020
ZS/27/2020-B Data publikacji: 03-03-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Obowiązek oceny ryzyka i odpowiedzialność prawna przy projektowaniu i obsłudze maszyn - metody oceny i redukcji dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80531000-5
10-03-2020
ZS/5/2020-A Data publikacji: 21-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zakup świadczenia usług pocztowych dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 64110000-0, 64112000-4
04-03-2020
ZS/28/2020 Data publikacji: 18-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja Kursu moderatora Design Thinking w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80533100-0
26-02-2020
ZS/27/2020-A Data publikacji: 18-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Obowiązek oceny ryzyka i odpowiedzialność prawna przy projektowaniu i obsłudze maszyn - metody oceny i redukcji dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80531000-5
26-02-2020
ZS/24/2020-A Data publikacji: 18-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Planowanie żywienia zbiorowego dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80531000-5
26-02-2020
ZS/27/2020 Data publikacji: 10-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Obowiązek oceny ryzyka i odpowiedzialność prawna przy projektowaniu i obsłudze maszyn - metody oceny i redukcji dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80531000-5
18-02-2020
ZS/26/2020 Data publikacji: 10-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Controlling w logistyce - Controlling operacyjny dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80532000-2
18-02-2020
ZS/25/2020 Data publikacji: 10-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80531000-5
18-02-2020
ZS/24/2020 Data publikacji: 10-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Planowanie żywienia zbiorowego dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80531000-5
18-02-2020