Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZS/30/2018 -A Data publikacji: 11-12-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa zakwaterowania i wyżywienia studentów oraz kadry dydaktycznej podczas realizacji przedmiotów: FAR narciarstwo alpejskie, snowboard, narciarstwo biegowe
Kody CPV: 55100000, 55270000, 55300000-3
13-12-2018
ZS/32/2018 Data publikacji: 06-12-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa na potrzeby spotkania świątecznego dla pracowników Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 55300000-3
12-12-2018
ZS/31/2018 Data publikacji: 06-12-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa na potrzeby spotkania opłatkowego dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 55300000-3
12-12-2018
ZS/30/2018 Data publikacji: 05-12-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa zakwaterowania i wyżywienia studentów oraz kadry dydaktycznej podczas realizacji przedmiotów: FAR narciarstwo alpejskie, snowboard, narciarstwo biegowe”.
Kody CPV: 55100000, 55270000, 55300000-3
11-12-2018
ZS/29/2018 Data publikacji: 04-12-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Świadczenie usług medycznych dla Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 85121000-3
12-12-2018
ZS/28/2018 Data publikacji: 04-12-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zakup usługi przewozowej dotyczącej odbioru i dostarczania poczty wewnętrznej do obiektów Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 3 64112, 64000000-6, 64113000
11-12-2018
ZS/27/2018 Data publikacji: 27-11-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa oraz restauracyjna na potrzeby seminarium pod nazwą "Praktyczne aspekty komercjalizacji na bazie doświadczeń Instytutu Fraunhofera" na Politechnice Opolskiej.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
05-12-2018
ZS/26/2018 Data publikacji: 23-11-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa cateringowa na potrzeby organizacji Konferencji Zdrowa Opolszczyzna dla100 osób”.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
28-11-2018
ZS/24/2018 Data publikacji: 20-11-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa na potrzeby Międzynarodowej Konferencji Naukowej dla WEiZ Politechniki Opolskiej dla 60 osób.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
26-11-2018
ZS/25/2018 Data publikacji: 13-11-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa cateringowa na potrzeby konferencji pt. „Nowe zjawiska w polityce europejskiej a wyzwania dla teorii i metodologii nauk społecznych” dla 45 osób.”
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
16-11-2018
ZS/23/2018 Data publikacji: 11-10-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa na potrzeby organizacji Dnia z Narodową Agencja Wymiany Akademickiej dla 50 osób
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
15-10-2018
ZS/22/2018 Data publikacji: 03-10-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa cateringowa na potrzeby obchodów Międzynarodowego Dnia Instytutu Konfucjusza dla 170 osób”
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
09-10-2018
ZS/21/2018 Data publikacji: 10-09-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa restauracyjna i hotelarska wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych na potrzeby Organizacji XII Środowiskowych Warsztatów Doktorantów PO w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska 2014-2020. Nr rejestracyjny CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001155”
Kody CPV: 55300000-3
18-09-2018
ZS/20/2018-A Data publikacji: 10-09-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa na potrzeby Inauguracji Roku Akademickiego dla 350 osób.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
13-09-2018
ZS/20/2018 Data publikacji: 03-09-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa cateringowa na potrzeby Inauguracji Roku Akademickiego dla 400 osób”
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
07-09-2018