Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
PU/4/2023 Data publikacji: 03-02-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń drukujących dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22200000-2, 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8
09-02-2023
PU/1/2023 Data publikacji: 20-01-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Na dostawę oprogramowania oraz przedłużenia licencji na pakiet oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 48190000-6
25-01-2023
PU/29/2022 Data publikacji: 08-12-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Sprzedaż paliw: oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (Pb95), gazu (LPG), dodatku paliwowego do silników wysokoprężnych (AdBlue), akcesoriów samochodowych oraz usługi mycia pojazdów służbowych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 09132000-3, 09211100-2, 50112300-6
14-12-2022
PU/30/2022 Data publikacji: 07-12-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa części komputerowych – dysków na potrzeby Politechniki.
Kody CPV: 30237000-9, 38540000-2
13-12-2022
PU/25/2022 Data publikacji: 18-11-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa montaż, instalacja oraz integracja z użytkowanym systemem bibliotecznym książkomatu zewnętrznego wraz z modułem obsługi dla Biblioteki Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 42900000-5, 42968000-9, 45421132-8
24-11-2022
PU/24/2022 Data publikacji: 18-11-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Sukcesywna dostawa prasy, czasopism dla biblioteki i jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej na 2023 rok.
Kody CPV: 22200000-2
24-11-2022
PU/21/2022 Data publikacji: 02-11-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i instalacja taśmociągu transportowego (system FMS), na potrzeby laboratorium dydaktycznego Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 42417000-2
07-11-2022
WN/R000000/10/22/001 Data publikacji: 13-10-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa trójfazowego systemu do testowania liczników energii elektrycznej ze źródłem prądowym i napięciowym
Kody CPV: 38341300-0
26-10-2022
PU/14/2022 Data publikacji: 28-04-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa materiałów elektrycznych dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 31680000-6
09-05-2022
PU/15/2022 Data publikacji: 28-04-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa materiałów stolarskich dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 39516000-2
05-05-2022
PU/10/2022 Data publikacji: 25-03-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa płyt podłogowych do pomieszczenia Laboratorium Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 39534000-4
31-03-2022
PU/7/2022 Data publikacji: 24-02-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa rzutników multimedialnych o wysokim kontraście i jasności dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Projektuj uniwersalnie! Program podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 38652120-7
14-03-2022
PU/6/2022 Data publikacji: 24-02-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż wózka inwalidzkiego ręcznego (stalowego) i wózka inwalidzkiego aktywnego, na potrzeby Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 33196200-2
07-03-2022
PU/4/2022 Data publikacji: 24-02-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących niezbędnych do pracy na 2022 rok na potrzeby projektu realizowanego przez Politechnikę Opolską.
Kody CPV: 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8
01-03-2022
20/RE0000000/2022-a Data publikacji: 22-02-2022 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa urządzenia fNIRS 8-mio kanałowego wraz z akcesoriami na potrzeby realizacji badań w projekcie CHIST-ERA
Kody CPV: 38434540-3
28-02-2022