Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
RK00CI00/31/2020 Data publikacji: 04-08-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu w pomieszczeniach nr 14 i 16.
Kody CPV: 39717000-1
11-08-2020
09/RM00PD00/2020-A Data publikacji: 22-07-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa uchwytu pomiarowego dla Katedry Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 44514000-6
28-07-2020
RK00CI00/29/2020-A Data publikacji: 17-07-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa, demontaż (pom. 320) i montaż klimatyzatorów wraz z okresowymi konserwacjami w budynku przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu w pomieszczeniach nr 109,110,111,112 Biblioteki Głównej oraz w pomieszczeniu nr 320 Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 39717000-1
23-07-2020
09/RM00PD00/2020 Data publikacji: 13-07-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa uchwytu pomiarowego dla Katedry Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 44514000-6
20-07-2020
08/RM00PD00/2020 Data publikacji: 13-07-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa systemu pomiaru parametrów kinematycznych pojazdu RTK dla Katedry Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 38424000-3
21-07-2020
RK00CI00/29/2020 Data publikacji: 07-07-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa, demontaż (pom. 320) i montaż kliamtyzatorów wraz z okresowymi konserwacjami w budynku przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu w pomieszczeniach nr 109,110,111,112 Biblioteki Głównej oraz w pomieszczeniu nr 320 Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 39717000-1
15-07-2020
RK00CI00/30/2020-A Data publikacji: 06-07-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa, instalacja i serwis agregatu prądotwórczego na potrzeby Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 31122000-7, 45311200-2
14-07-2020
RK00CI00/30/2020 Data publikacji: 19-06-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa, instalacja i serwis agregatu prądotwórczego na potrzeby Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 31122000-7, 45311200-2
29-06-2020
104/RE000000/2020-A Data publikacji: 10-06-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Zakup narzędzi ręcznych na potrzeby projektu „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych” w ramach programu operacyjnego: Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 42652000-1
18-06-2020
05/RM00TM00/2020 Data publikacji: 09-06-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa oprogramowania DEFROM Premier dla Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 48000000-8
17-06-2020
RK00GTM0/82/2020 Data publikacji: 01-06-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa materiałów stolarskich dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 44191300-8, 44424200-0, 44511000-5, 44523000-2, 44531100-2
09-06-2020
104/RE000000/2020 Data publikacji: 26-05-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Zakup narzędzi ręcznych na potrzeby projektu „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych” w ramach programu operacyjnego: Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 42652000-1
03-06-2020
RK00GTM0/34/2020 Data publikacji: 12-03-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa materiałów elektrycznych dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 31000000-6
17-04-2020
RR00KR00/2/2020 Data publikacji: 27-01-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Odnowienie licencji Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki, Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych, Mapy na 1 rok.
Kody CPV: 48460000-0
03-02-2020
RS00WM00/3/2020 Data publikacji: 20-01-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22462000-6
28-01-2020