Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
PU/14/2022 Data publikacji: 28-04-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa materiałów elektrycznych dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 31680000-6
09-05-2022
PU/15/2022 Data publikacji: 28-04-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa materiałów stolarskich dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 39516000-2
05-05-2022
PU/10/2022 Data publikacji: 25-03-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa płyt podłogowych do pomieszczenia Laboratorium Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 39534000-4
31-03-2022
PU/7/2022 Data publikacji: 24-02-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa rzutników multimedialnych o wysokim kontraście i jasności dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Projektuj uniwersalnie! Program podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 38652120-7
14-03-2022
PU/6/2022 Data publikacji: 24-02-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż wózka inwalidzkiego ręcznego (stalowego) i wózka inwalidzkiego aktywnego, na potrzeby Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 33196200-2
07-03-2022
PU/4/2022 Data publikacji: 24-02-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących niezbędnych do pracy na 2022 rok na potrzeby projektu realizowanego przez Politechnikę Opolską.
Kody CPV: 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8
01-03-2022
20/RE0000000/2022-a Data publikacji: 22-02-2022 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa urządzenia fNIRS 8-mio kanałowego wraz z akcesoriami na potrzeby realizacji badań w projekcie CHIST-ERA
Kody CPV: 38434540-3
28-02-2022
20/RE000000/2022 Data publikacji: 11-02-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa urządzenia fNIRS 8-mio kanałowego wraz z akcesoriami na potrzeby realizacji badań w projekcie CHIST-ERA
Kody CPV: 38434540-3
16-02-2022
PU/3/2022 Data publikacji: 08-02-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących niezbędnych do pracy na rok 2022 dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 4 do Zaproszenia.
Kody CPV: 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8
14-02-2022
RB00ST00/163/2021 Data publikacji: 30-12-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa przemysłowego pieca komorowego do obróbki cieplnej dla Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych Zamawiającego
Kody CPV: 42341000-8
10-01-2022
RB00ST00/153/2021 Data publikacji: 16-12-2021 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa przemysłowego miksera planetarnego dla Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych
Kody CPV: 38436500-5
21-12-2021
WN/R00000/12/21/0004 Data publikacji: 06-12-2021 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa elementów elektronicznych na potrzeby modernizacji laboratorium P1-118
Kody CPV: 31174000-6, 31681000-3, 31711131-0, 31711151-6, 38552000-9
11-12-2021
RK00GTG0/223/20201 Data publikacji: 03-12-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa paliw: ON, Diesel Adblue, Pb95, LPG i akcesoriów samochodowych do pojazdów służbowych Politechniki Opolskiej oraz usługa mycia pojazdów.
Kody CPV: 09132000-3, 09211100-2, 50112300-6
10-12-2021
RW00BG00/165/2021 Data publikacji: 23-11-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Sukcesywna dostawa prasy, czasopism dla biblioteki i jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej na 2022 rok”
Kody CPV: 22200000-2
01-12-2021
RI000000/KF/89/X/202 Data publikacji: 10-11-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Katedry Fizyki i Automatyki Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 31711000-3, 38424000-3
17-11-2021