Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
RI000000/BOA/59/IX/2 Data publikacji: 05-10-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i instalacja modelu systemu produkcyjnego składającego się z 3 stanowisk dydaktycznych wraz z oprogramowaniem i bezterminowymi licencjami umożliwiającym programowanie zastosowanych sterowników PLC.
Kody CPV: 38970000-5
15-10-2021
13/RM00PS00/2021 Data publikacji: 30-09-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa stanowiska do badań sprężarki tłokowej dla Katedry Inżynierii Procesowej i Środowiskowej Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 39162100-6
15-10-2021
RK00GTM0/166/2021 Data publikacji: 31-08-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Dostawa materiałów elektrycznych dla Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 31680000-6
07-09-2021
29/RM00MP00/2021 Data publikacji: 27-08-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa uniwersalnej Maszyny wytrzymałościowej - maksymalna siła 20kN, dla Wydziału Mechanicznego.
Kody CPV: 39162100-6
02-09-2021
31/RM00IT00/2021-A Data publikacji: 19-08-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa Materiałów do badań naukowych: nanocząsteczki różnych związków o różnej średnicy.
Kody CPV: 32000000-3, 32520000-4, 32521000-1, 39162000-5, 45000000-7, 45112000-5, 45232332-8, 45300000-0, 45314000-1, 45314300-4
25-08-2021
RB00ST00/78/2021-A Data publikacji: 18-08-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Dostawa taśm węglowych do wzmacniania konstrukcji wraz z niezbędnymi składnikami i elementami do ich zastosowania dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 24910000-6, 44115000-9, 44176000-4, 44192000-2
25-08-2021
31/RM00IT00/2021 Data publikacji: 11-08-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa Materiałów do badań naukowych: nanocząsteczki różnych związków o różnej średnicy.
Kody CPV: 39162000-5
18-08-2021
RB00ST00/78/2021 Data publikacji: 10-08-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa taśm węglowych do wzmacniania konstrukcji wraz z niezbędnymi składnikami i elementami do ich zastosowania dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 24910000-6, 44115000-9, 44176000-4, 44192000-2, 45421132-8
17-08-2021
RK00CI00/38/2021 Data publikacji: 09-08-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
”Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach: A115, A115a, A213, B108 w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu.”
Kody CPV: 39717200-3
17-08-2021
12/RM00PS00/2021 Data publikacji: 30-07-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Zakup dodatku do oprogramowania „Dantec Dynamics Dynamic Studio 7.1 pn.: „Pressure from PIV” dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 48461000-7
06-08-2021
RR00IT00/Z/54/2021 Data publikacji: 20-07-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa dysków twardych na potrzeby Politechniki Opolskiej z podziałem na: Część nr 1 - dostawa dysków twardych do macierzy i komputerów dla Uczelnianego Ośrodka Informatycznego, Część nr 2 - dostawa dysków twardych SATA SSD 480GB dla Uczelnianego Ośrodka Informatycznego, Część nr 3 - dostawa dysków twardych SATA SSD 512GB dla Wydziału Budownictwa i Architektury.
Kody CPV: 30237000-9, 30237200-1, 552700003, 926200003
27-07-2021
RK00GTM0/141/2021 Data publikacji: 05-07-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Dostawa materiałów stolarskich dla Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 24330000-6, 30124000-4, 30192113-6, 44800000-8
12-07-2021
146/RE/000000/2021 Data publikacji: 29-06-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa aparatury: 1) przetwornik piezoelektryczny do rejestracji EA. 2) przetwornik do generacji sygnałów EA. 3) wzmacniacz sygnałów EA.
Kody CPV: 31711120–0, 38540000-2
06-07-2021
RK00GTM0/97/2021 Data publikacji: 18-05-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa materiałów stolarskich dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 33262000-4, 39157000-7, 44191000-5, 44191300-8, 44523000-2, 44531100-2
27-05-2021
RK00GTG0/36/2021 Data publikacji: 04-03-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa środków czystości i higieny na potrzeby Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 39830000-9
10-03-2021