Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/U/50/2017 Data publikacji: 07-11-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Kompleksowe utrzymanie porządku i czystości w budynkach Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 90910000-9
13-12-2017
ZP/U/4/2016 Data publikacji: 29-01-2016 | Tryb: Z wolnej ręki
Usługa ochrony mienia w budynku nr 3 Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 (nr sprawy: ZP/U/4/2016) – zamówienie uzupełniające do zamówienia ZP/U/45/2014.
Kody CPV: 79710000-4
29-01-2016
ZP/U/126/2015 Data publikacji: 17-12-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Wykonanie cyfrowej dokumentacji infrastruktury sieci wraz z wprowadzeniem danych do środowiska symulacyjnego oraz usługi informatyczne na potrzeby badań realizowanych w ramach Projektu Badań Stosowanych finansowanych przez NCBiR w Warszawie
Kody CPV: 48000000-8
25-01-2016
ZP/U/45/2014 Data publikacji: 13-06-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dozór i ochrona mienia Politechniki Opolskiej nr sprawy ZP/U/45/2014
Kody CPV: 79710000–4, 79711000–1, 79714000–2
27-06-2014