Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/U-WR/45/2023 Data publikacji: 08-11-2023 | Tryb: Z wolnej ręki
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 39111100-4, 39112000-0, 39130000-2, 39153000-9, 39160000-1, 39171000-1, 39516100-3, 65310000-9
15-11-2023