Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
PU/10/2023 Data publikacji: 27-03-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu 7 i 8, budynku nr 7, przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu oraz pomieszczeniu reżyserki Auli Seminaryjnej, budynku Łącznik przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7, 45331220-4
03-04-2023
PU/6/2023 Data publikacji: 02-03-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostosowanie budynku przy ul. Waryńskiego 9, w Opolu, do obowiązujących wymogów p.poż., poprzez wymianę stolarki otworowej oraz wykonanie oddzielenia pożarowego pomieszczeń piwnicznych.
Kody CPV: 45000000-7, 45442100-8
08-03-2023
PU/23/2022 Data publikacji: 07-11-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż hali namiotowej przy hali laboratoryjnej budynku Wydziału Budownictwa i Architektury, ul. Katowicka 48 w Opolu.
Kody CPV: 44211000-2, 44211100-3, 45000000-7
15-11-2022
PU/20/2022 Data publikacji: 22-07-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż klimatyzatorów w Laboratorium E15 budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Mikołajczyka 5 oraz w pomieszczeniu KLB 002 Hali Laboratoryjnej przy ul. Katowickiej 48 w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7, 45331220-4
27-07-2022
PU/17/2022 Data publikacji: 13-05-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach: A214, A216, A217 i A219 w budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu.
Kody CPV: 4500000-7, 45331220-4
18-05-2022
PU/12/2022 Data publikacji: 05-04-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż hali namiotowej przy hali laboratoryjnej budynku Wydziału Budownictwa i Architektury, ul. Katowicka 48 w Opolu.
Kody CPV: 44211100-3, 45000000-7
04-05-2022
PU/11/2022 Data publikacji: 31-03-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach Politechniki Opolskiej z podziałem na części: 1)część I - dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach 212, 213, 215, 319 budynku nr 9 Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu przy ul. Prószkowskiej 76; 2)część II – dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu H17 (Laboratorium biotechnologii) w budynku Hali Laboratoryjnej przy ul. Mikołajczyka 3 w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7, 45331220-4
07-04-2022
PU/2/2022 Data publikacji: 27-01-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Wymiana okładziny schodów zewnętrznych budynku nr 7 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7
02-02-2022
RK00CI00/61/2021 Data publikacji: 02-12-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Wykonanie pomieszczenia sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w podziemiu budynku WBiA Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48 w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie technicznym stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia.
Kody CPV: 45000000-7, 45332200-5
08-12-2021
RK00CI00/44/2021 Data publikacji: 05-10-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż ramy stalowej przeznaczonej do wykonania doświadczeń niszczących statycznych i dynamicznych w hali laboratoryjnej Wydziału Budownictwa i Architektury Zamawiającego w Opolu przy ul. Katowickiej 48.
Kody CPV: 45000000-7, 45233120-6
11-10-2021
RK00CI00/26/2021-C Data publikacji: 20-09-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż hali namiotowej przy hali laboratoryjnej budynku WBiA przy ul. Katowickiej 48 w Opolu
Kody CPV: 44211000-2, 45000000-7, 45223800-4, 45421132-8
27-09-2021
RK00CI00/26/2021-B Data publikacji: 22-07-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż hali namiotowej przy hali laboratoryjnej budynku WBiA przy ul. Katowickiej 48 w Opolu
Kody CPV: 44211000-2, 45000000-7
28-07-2021
RK00CI00/26/2021-A Data publikacji: 01-07-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż hali namiotowej przy hali laboratoryjnej budynku WBiA przy ul. Katowickiej 48 w Opolu
Kody CPV: 25200000-3, 26214310-7, 26214500-6, 26910000-0, 27313000-2, 27726000-0, 28221112-5, 28415100-5, 28863000-9, 29130000-9, 44211000-2, 45000000-7
02-07-2021
RK00Ci00-25-2021 Data publikacji: 28-06-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
"Zagospodarowanie terenu przed wejściem do budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu”
Kody CPV: 45000000-7, 45000000-7, 45111291-4, 45233222-1, 45310000-3, 45312100-8, 45330000-9, 77310000-6
06-07-2021
RK00CI00/26/2021 Data publikacji: 23-06-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż hali namiotowej przy hali laboratoryjnej budynku WBiA przy ul. Katowickiej 48 w Opolu”.
Kody CPV: 44211000-2, 45000000-7, 45210000-3, 45238000-1, 64.10.00.0
30-06-2021