PU/6/2023

Postępowanie zakończone

Dostosowanie budynku przy ul. Waryńskiego 9, w Opolu, do obowiązujących wymogów p.poż., poprzez wymianę stolarki otworowej oraz wykonanie oddzielenia pożarowego pomieszczeń piwnicznych.

termin minął w dniu 08-03-2023 r.

Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

45442100-8

02-03-2023 r. przez: Krzysztof Urbaniak