Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
PU/35/2023 Data publikacji: 07-12-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Remont stropodachu oraz pomieszczenia nr 130 w budynku Politechniki Opolskiej przy ul. Waryńskiego 4 w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7, 45332200-5, 45442100-8, 45450000-6
14-12-2023
PU/31/2023 Data publikacji: 22-11-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Montaż klimatyzatorów zdemontowanych z remontowanego budynku Lipsk w innych pomieszczeniach budynków Politechniki Opolskiej w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7
27-11-2023
PU/30/2023 Data publikacji: 22-11-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach: nr 127 oraz nr 226 w budynku nr 1 oraz nr 118 w budynku nr 2, Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu.
Kody CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30216110-0, 30232110-8, 38652100-1, 45000000-7, 48000000-8
28-11-2023
PU/26/2023 Data publikacji: 12-09-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Wykonanie prac związanych z ułożeniem nawierzchni asfaltowej na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7, 45233142-6
21-09-2023
PU/21/2023 Data publikacji: 26-06-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Rozbiórka budynku nr 8 zlokalizowanego na II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu.
Kody CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30216110-0, 30231300-0, 30232110-8, 38652100-1, 45000000-7, 45331220-5, 48000000-8
04-07-2023
PU/20/2023 Data publikacji: 16-06-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż klimatyzatorów w pom. nr 22, 23, 24, 25 budynku nr 7 Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7, 45331220-4
22-06-2023
PU/18/2023 Data publikacji: 05-06-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, polegających na wykonaniu systemu oddymiania oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Politechniki Opolskiej przy ul. Luboszyckiej 3 w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45442100-8, 45450000-6
15-06-2023
PU/10/2023 Data publikacji: 27-03-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu 7 i 8, budynku nr 7, przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu oraz pomieszczeniu reżyserki Auli Seminaryjnej, budynku Łącznik przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7, 45331220-4
03-04-2023
PU/6/2023 Data publikacji: 02-03-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostosowanie budynku przy ul. Waryńskiego 9, w Opolu, do obowiązujących wymogów p.poż., poprzez wymianę stolarki otworowej oraz wykonanie oddzielenia pożarowego pomieszczeń piwnicznych.
Kody CPV: 45000000-7, 45442100-8
08-03-2023
PU/23/2022 Data publikacji: 07-11-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż hali namiotowej przy hali laboratoryjnej budynku Wydziału Budownictwa i Architektury, ul. Katowicka 48 w Opolu.
Kody CPV: 44211000-2, 44211100-3, 45000000-7
15-11-2022
PU/20/2022 Data publikacji: 22-07-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż klimatyzatorów w Laboratorium E15 budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Mikołajczyka 5 oraz w pomieszczeniu KLB 002 Hali Laboratoryjnej przy ul. Katowickiej 48 w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7, 45331220-4
27-07-2022
PU/17/2022 Data publikacji: 13-05-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach: A214, A216, A217 i A219 w budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu.
Kody CPV: 4500000-7, 45331220-4
18-05-2022
PU/12/2022 Data publikacji: 05-04-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż hali namiotowej przy hali laboratoryjnej budynku Wydziału Budownictwa i Architektury, ul. Katowicka 48 w Opolu.
Kody CPV: 44211100-3, 45000000-7
04-05-2022
PU/11/2022 Data publikacji: 31-03-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach Politechniki Opolskiej z podziałem na części: 1)część I - dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach 212, 213, 215, 319 budynku nr 9 Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu przy ul. Prószkowskiej 76; 2)część II – dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu H17 (Laboratorium biotechnologii) w budynku Hali Laboratoryjnej przy ul. Mikołajczyka 3 w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7, 45331220-4
07-04-2022
PU/2/2022 Data publikacji: 27-01-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Wymiana okładziny schodów zewnętrznych budynku nr 7 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7
02-02-2022