Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
37/KMiPKM/2015 Data publikacji: 01-06-2015 | Tryb: Dostawy i usługi służące do celów badawczych
Dostosowanie dynamicznej maszyny wytrzymałościowej 63kN do aktualnych wymagań BHP poprzez wymianę części wraz z uruchomieniem
Kody CPV:
08-06-2015