Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/B/37/2021 Data publikacji: 30-09-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Roboty remontowe w budynkach Osiedla Akademickiego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 4-6, 8-10, ul. Małopolskiej 22 oraz ul. Waryńskiego 9 w Opolu”,
Kody CPV: 18141000-9, 18930000-7, 33741000-6, 33741100-7, 337610000-, 33763000-6, 39813000-4, 39830000-9, 39831200-8, 39831220-4, 39831600-2, 39832000-3, 45000000-7, 45332200-5, 45442100-8, 45450000-6
18-10-2021
ZP/B/32/2021-A Data publikacji: 29-09-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Montaż szlabanów na parkingu studenckim przy ul. Mikołajczyka 3 w Opolu”
Kody CPV: 30197630-1, 30197644-2, 30199100-1, 30199230-1, 30199410-7, 45000000-7, 45332200-5
15-10-2021
ZP/B/32/2021 Data publikacji: 27-08-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Montaż szlabanów na parkingu studenckim przy ul. Mikołajczyka 3 w Opolu”
Kody CPV: 45000000-7, 45332200-5
13-09-2021
ZP/B/20/2021-A Data publikacji: 16-07-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Roboty remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 4-6, 8-10, ul. Małopolskiej 22 oraz ul. Waryńskiego 9 w Opolu”
Kody CPV: 45000000-7, 45000000-7, 45110000-1, 45262500-6
02-08-2021
ZP/B/25/2021 Data publikacji: 14-07-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Przebudowa pomieszczenia H22 hali laboratoryjnej w budynku przy ul. Mikołajczyka 3 w Opolu na potrzeby Laboratorium Badań Starzeniowych”
Kody CPV: 45000000-7
29-07-2021
ZP/B/20/2021 Data publikacji: 22-06-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Roboty remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 4-6, 8-10, ul. Małopolskiej 22 oraz ul. Waryńskiego 9 w Opolu”.
Kody CPV: 45000000-7, 45332200-5, 45442100-8, 45450000-6
08-07-2021
ZP/B/17/2021 Data publikacji: 10-06-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
"Prace remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76, Katowickiej 48, Ozimskiej 75, Mikołajczyka 3 , 5, 16 , Luboszyckiej 7”
Kody CPV: 45000000-7, 45332200-5, 45442100-8, 45450000-6, 66331000-9, 66331100-0, 66334100-1, 66334200-2, 66335000-7, 66336000-4, 66337100-2, 66337300-4, 66337400-5, 66339200-7
28-06-2021
ZP/B/5/2021 Data publikacji: 11-03-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Przebudowa wraz z wyposażeniem oraz termomodernizacja budynku Domu Studenta PRYZMA Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 12-14 w Opolu”
Kody CPV: 172, 212, 245, 251, 252, 45000000-7
26-03-2021