Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/B/34/2020 Data publikacji: 24-07-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Remont pomieszczeń 106 i 107 oraz naprawa kominów w Hotelu Asystenta przy ul. Waryńskiego 9 w Opolu
Kody CPV: 45000000-7
11-08-2020
ZP/B/23/2020 Data publikacji: 17-06-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Roboty remontowe w budynkach Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 3 i 5 Luboszyckiej 7, Ozimskiej 75 i 75a, Prószkowskiej 76, Sosnkowskiego 31 w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7, 45332200-5, 45442100-8, 45450000-6
02-07-2020
ZP/B/20/2020 Data publikacji: 02-06-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostosowanie budynków Politechniki Opolskiej dla osób niepełnosprawnych – Przebudowa sanitariatów w budynkach Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 45214410–7, 45310000–3, 45321000–3, 45331000–6, 45331100–7, 45331200–8, 45332200–5, 45332200–5, 45332300–6, 45332400–7, 45450000–6
17-06-2020
ZP/B/12/2020 Data publikacji: 18-05-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Wymiana istniejącego dźwigu towarowego na windę osobową w budynku dydaktycznym przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 45110000-1, 45220000-5, 45260000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45320000-6, 45400000-1, 45410000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6
02-06-2020
ZP/B/14/2020 Data publikacji: 14-05-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa i montaż wind osobowych w budynku Łącznik dla DS "Zaścianek" i DS. "Pryzma" przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 45300000-0
29-05-2020
ZP/B/15/202020 Data publikacji: 12-05-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Roboty remontowe w obiekcie Osiedla Akademickiego Politechniki Opolskiej przy ul. Małopolskiej 22 w Opolu
Kody CPV: 45000000-7
27-05-2020
ZP/B/11/2020 Data publikacji: 27-04-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Roboty remontowe w obiektach Osiedla Akademickiego w Opolu przy ul. Mikołajczyka 4-6 malowanie pomieszczeń w DS. Zaścianek /Łącznik.
Kody CPV: 45000000-7, 45442100-8, 45450000-6
12-05-2020
ZP/B/10/2020 Data publikacji: 22-04-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Roboty remontowe w obiektach Osiedla Akademickiego w Opolu przy ul. Mikołajczyka 4-6 i 12-14 - malowanie korytarzy i klatek schodowych w DS. Pryzma i Zaścianek
Kody CPV: 45000000-7, 45442100-8, 45450000-6
07-05-2020
ZP/B/71/2019 Data publikacji: 05-11-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę hali laboratoryjnej przy ul. Mikołajczyka 3 w Opolu dla utworzenia laboratoriów Biotechnologii oraz Podstaw Energetyki – etap II
Kody CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45314320-0
20-11-2019
ZP/B/76/2019 Data publikacji: 05-11-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 3 i 5 w Opolu
Kody CPV: 45000000-7
21-11-2019
ZP/B/54/2019-B Data publikacji: 18-10-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48 i Ozimskiej 75a w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7
05-11-2019
ZP/B/66/2019-A Data publikacji: 16-10-2019 | Tryb: Przetarg ograniczony
Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń 207 i 208 w Hotelu Asystenta w Opolu przy ul. Waryńskiego 9
Kody CPV: 45000000-7
04-11-2019
ZP/B/54/2019-A Data publikacji: 02-10-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48 i Ozimskiej 75a w Opolu
Kody CPV: 45000000–7
17-10-2019
ZP/B/66/2019 Data publikacji: 30-09-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń 207 i 208 w Hotelu Asystenta w Opolu przy ul. Waryńskiego 9
Kody CPV: 45000000-7
15-10-2019
ZP/B/55/2019 Data publikacji: 20-09-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń I-go piętra w budynku nr 5 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu
Kody CPV: 45000000-7
07-10-2019