Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/B/67/2018 Data publikacji: 16-11-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Roboty remontowe w obiektach Osiedla Akademickiego Politechniki Opolskiej, przy ulicy Mikołajczyka 4-6, 8-10, 12-14 oraz Małopolskiej 22 w Opolu
Kody CPV: 452619, 44544000, 45260000, 45410000, 45442110, 45450000, 45000000-7, 45453000
03-12-2018
ZP/B/60/2018 Data publikacji: 08-11-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Remont pomieszczenia studia nagrań Radia Emiter w Opolu przy ul. Mikołajczyka w Domu Studenta „Zaścianek”.
Kody CPV: 45000000-7, 45111300-1, 50800000-3
23-11-2018
ZP/B/53/2018 Data publikacji: 23-10-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu hali H115 w budynku przy ul. Mikołajczyka 3 w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7, 45331200-1
07-11-2018
ZP/B/54/2018-A Data publikacji: 22-10-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie posadzki epoksydowej w Hali Maszyn budynku przy ul. Mikołajczyka 5 Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 45000000-7
06-11-2018
ZP/B/55/2018-A Data publikacji: 19-10-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe polegające na wykonaniu zaleceń kominiarskich w budynkach Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 oraz ul. Ozimskiej 75 i 75a.
Kody CPV: 45300000, 45453000, 45000000-7, 45450000
06-11-2018
ZP/B/54/2018 Data publikacji: 05-10-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie posadzki epoksydowej w Hali Maszyn budynku przy ul. Mikołajczyka 5 Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 45000000-7
22-10-2018
ZP/B/55/2018 Data publikacji: 04-10-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe polegające na wykonaniu zaleceń kominiarskich w budynkach Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 oraz ul. Ozimskiej 75 i 75a.
Kody CPV: 45300000, 45450000, 45453000, 45000000-7
19-10-2018
ZP/B/38/2018-A Data publikacji: 24-09-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na budowę szybu zewnętrznego dla windy osobowej przy budynku nr 2 zlokalizowanym w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7
09-10-2018
ZP/B/49/2018 Data publikacji: 24-08-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w lokalach 6 i 7 Hotelu Asystenta Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 45453000, 45000000-7, 45450000
10-09-2018
ZP/B/35/2018-B Data publikacji: 20-08-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę hali laboratoryjnej przy ul. Mikołajczyka 3 w Opolu dla utworzenia laboratoriów Biotechnologii oraz Podstaw Energetyki – etap I.
Kody CPV: 45310000, 45331210, 45450000, 45000000-7, 45421130
04-09-2018
ZP/B/41/2018-A Data publikacji: 16-08-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przebudowa posadzki w sali gier zespołowych budynku hali sportowej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 45000000-7
31-08-2018
ZP/B/46/2018 Data publikacji: 14-08-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Roboty remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej przy ul. Luboszyckiej 7, ul. Katowickiej 48, ul. Ozimskiej 75 i 75a, ul. Mikołajczyka 3 i 5, ul. Prószkowskiej 76 (budynek 1,2 i 5) w Opolu
Kody CPV: 45000000-7
29-08-2018
ZP/B/43/2018 Data publikacji: 27-07-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Roboty remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej przy ul. Luboszyckiej 7, ul. Katowickiej 48, ul. Ozimskiej 75 i 75a, ul. Mikołajczyka 3 i 5, ul. Prószkowskiej 76 (budynek 1,2 i 5) w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7
13-08-2018
ZP/B/41/2018 Data publikacji: 18-07-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
„Przebudowa posadzki w sali gier zespołowych budynku hali sportowej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 45000000-7
02-08-2018
ZP/B/38/2018 Data publikacji: 11-07-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na budowę szybu zewnętrznego dla windy osobowej przy budynku nr 2 zlokalizowanym w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7, 45450000-6, 45453000-7
26-07-2018