Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/58/2018 Data publikacji: 17-10-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Dziecięcej Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22462000-6
25-10-2018
ZP/D/57/2018 Data publikacji: 11-10-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę kalendarzy promocyjnych dla Sekcji Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22462000-6
19-10-2018
ZP/D/56/2018 Data publikacji: 11-10-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na zakup materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych” w ramach programu operacyjnego: Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, działanie 11.3 Edukacja i kwalifikacje.
Kody CPV: 22462000-6
19-10-2018
ZP/D/51/2018 Data publikacji: 04-10-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę systemu do optycznej identyfikacji znaków umieszczonych na kolejowych wagonach towarowych dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 48000000-8
02-10-2018
ZP/D/52/2018 Data publikacji: 21-09-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30213300-8
01-10-2018
ZP/D/49/2018 Data publikacji: 04-09-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę monitora dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 0231300-0
12-09-2018
ZP/D/48/2018 Data publikacji: 29-08-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 22462000-6
06-09-2018
ZP/D/45/2018 Data publikacji: 31-07-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej na potrzeby organizacji konferencji.
Kody CPV: 30125100-2
09-08-2018
ZP/D/44/2018 Data publikacji: 31-07-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej na potrzeby organizacji konferencji.
Kody CPV: 39294100-0
08-08-2018
ZP/D/42/2018 Data publikacji: 27-07-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30200000-1, 30213100-6, 30213200-7, 30232110-8
06-08-2018
ZP/D/40/2018 Data publikacji: 16-07-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa stacji roboczej przeznaczonej do pracy w systemach CAE dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 30214000-2
24-07-2018
ZP/D/39/2018 Data publikacji: 11-07-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30190000-7
19-07-2018
ZP/D/36/2018 Data publikacji: 03-07-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30232110-8
11-07-2018
ZP/D/37/2018 Data publikacji: 03-07-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Katedry Inżynierii Środowiska Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 48190000-6
11-07-2018
ZP/D/33/2018 Data publikacji: 15-06-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 48190000-6, 48700000-5
27-06-2018