Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/33/2020 Data publikacji: 22-07-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30200000-0, 33196200-2, 48000000-8
05-08-2020
ZP/D/28/2020-A Data publikacji: 13-07-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30200000-0, 30213000-5, 30213300-8
21-07-2020
ZP/D/32/2020 Data publikacji: 13-07-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30213100-6
22-07-2020
ZP/D/30/2020 Data publikacji: 07-07-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
„Sukcesywna dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 30200000-0
22-07-2020
ZP/D/28/2020 Data publikacji: 02-07-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej."
Kody CPV: 30200000-0, 30213000-5, 30213300-8
10-07-2020
ZP/D/26/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa projektora multimedialnego FullHD o podwyższonej jasności w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 32322000-6, 38652100-1
08-07-2020
ZP/D/25/2020 Data publikacji: 29-06-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa artykułów papierniczych - papier i karton do druku dla Działu Wydawnictw Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30197600-2
17-07-2020
ZP/D/24/2020 Data publikacji: 17-06-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 30213100-6
30-06-2020
ZP/D/22/202 Data publikacji: 16-06-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa profilometru optycznego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 38424000-3
30-06-2020
ZP/D/2/2020 Data publikacji: 28-05-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Zakup sprzętu multimedialnego dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych” w ramach programu operacyjnego: Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 32322000-6
08-06-2020
ZP/D/19/2020 Data publikacji: 27-05-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa komputerów przenośnych dla jednostek Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30200000-0, 30213000-5
05-06-2020
ZP/D/16/2020 Data publikacji: 25-05-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Zakup sprzętu sieciowego sprzętu sieciowego dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych” w ramach programu operacyjnego: Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30234500-3, 32413100-2, 32420000-3
03-06-2020
ZP/D/18/2020 Data publikacji: 14-05-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa monitorów dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30231300-0
22-05-2020
ZP/D/13/2020 Data publikacji: 07-05-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa środków czystości dla obiektów Osiedla Akademickiego Politechniki Opolskiej na rok 2020.
Kody CPV: 33631600-8, 33711900-6, 33761000-2, 33763000-6, 39800000-0, 39811000-1, 39831200-8, 39831220-4, 39831600-2, 39832000-3
18-05-2020
ZP/D/5/2020-B Data publikacji: 30-04-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa artykułów papierniczych dla Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
Kody CPV: 30197600-2
12-05-2020