Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/72/2018 Data publikacji: 11-12-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę bezprzewodowego systemu inercyjnego wraz z oprogramowaniem do pomiaru ruchu całego ciała człowieka dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 38410000-2
19-12-2018
ZP/D/70/2018-A Data publikacji: 03-12-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Zakup artykułów papierniczych, biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby projektu „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych” w ramach programu operacyjnego: Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, działanie 11.3 Edukacja i kwalifikacje.
Kody CPV: 301251, 30190000, 30197630, 30197644, , 30192000-1
11-12-2018
ZP/D/70/2018 Data publikacji: 23-11-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Zakup artykułów papierniczych, biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby projektu „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych” w ramach programu operacyjnego: Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, działanie 11.3 Edukacja i kwalifikacje.
Kody CPV: 30190000, 30192000, 30197630, 30125110-5, 30197644
03-12-2018
ZP/D/69/2018 Data publikacji: 20-11-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30213300, 30200000-1, 30231300
28-11-2018
ZP/D/68/2018 Data publikacji: 20-11-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa oprogramowania dla Instytutu Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 48300000-1
28-11-2018
ZP/D/66/2018 Data publikacji: 16-11-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 30213100-6
26-11-2018
ZP/D/65/2018 Data publikacji: 15-11-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawę urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uczelnianego Ośrodka Informatycznego
Kody CPV: 30213100-6, 30237200-1, 32420000-3, 48210000-3, 79632000-3
23-11-2018
ZP/D/64/2018 Data publikacji: 15-11-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Inwestycji i Remontów Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu „Termomodernizacja z przebudową budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 48 w Opolu – etap1"
Kody CPV: 30213300-8
23-11-2018
ZP/D/62/2018 Data publikacji: 14-11-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30213100-6
22-11-2018
ZP/D/63/2018 Data publikacji: 13-11-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30199230, 30199500, 30190000-7, 39292400
21-11-2018
ZP/D/61/2018 Data publikacji: 07-11-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i sprzętu biurowego dla Akademickiego Biura Karier Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30197000, 30199230, 30199500, 39292400, 30190000-7, 30191400
15-11-2018
ZP/D/59/2018 Data publikacji: 25-10-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 30213100-6
09-11-2018
ZP/D/58/2018 Data publikacji: 17-10-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Dziecięcej Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22462000-6
25-10-2018
ZP/D/57/2018 Data publikacji: 11-10-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę kalendarzy promocyjnych dla Sekcji Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22462000-6
19-10-2018
ZP/D/56/2018 Data publikacji: 11-10-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na zakup materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych” w ramach programu operacyjnego: Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, działanie 11.3 Edukacja i kwalifikacje.
Kody CPV: 22462000-6
19-10-2018