Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/36/2021 Data publikacji: 21-09-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 30213100-6, 32333000-6
29-09-2021
ZP/D/35/2021 Data publikacji: 13-09-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Dostawa projektora multimedialnego w ramach projektu pn.:"Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" na potrzeby Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30213100-6, 32420000-3, 35123200-4, 35125200-8, 38424000-3, 38652100-1, 42961100-1, 48822000-6, 51211000-4, 51212000-1, 51213000-8
21-09-2021
ZP/D/34/2021 Data publikacji: 08-09-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
"Dostawa wagosuszarki z wyposażeniem dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 42923100-3, 90911200-8
16-09-2021
ZP/D/29/2021 Data publikacji: 31-08-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.” Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego.”
Kody CPV: 30121200-5, 30232110-8, 38652100-1, 80500000-9, 80511000-9, 80533100-0
08-09-2021
ZP/D/27/2021 Data publikacji: 03-08-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 29850000-2, 30213000-5, 30231300-0, 30236000-2, 32420000-3, 48820000-2
16-08-2021
ZP/D/22/2021 Data publikacji: 22-07-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Dostawa komory próżniowej SPE z wyposażeniem dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich”.
Kody CPV: 38540000-2
02-08-2021
ZP/D/23/2021-A Data publikacji: 19-07-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Dostawa i montaż szlabanów przed wjazdami do Domów Studenta oraz modyfikacja istniejących szlabanów przed wjazdami do budynków Politechniki Opolskiej w Opolu”. Numer postępowania: ZP/D/23/2021-A
Kody CPV: 30213100-6, 30216110-0, 30231000-7, 30232000-4, 30249000-6, 33452100-4, 34996300-8
27-07-2021
ZP/D/26/2021 Data publikacji: 09-07-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Dostawa serwerów, monitorów i stacji roboczych na potrzeby Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 30213000-5, 30231300-0, 30236000-2, 45421125-6, 48820000-2
20-07-2021
ZP/D/15/2021-A Data publikacji: 08-07-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Dostawa łaźni wodnej i mieszadła magnetycznego na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 24312210-9, 24620000-6, 24660000-8, 25200000-3, 27300000-8, 28100000-3, 28122200-5, 28622000-8, 28811200-2, 28811400-4, 28812120-4, 28812200-9, 28812310-3, 38436400-4, 42943200-0
16-07-2021
ZP/D/23/2021 Data publikacji: 06-07-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Dostawa i montaż szlabanów przed wjazdami do Domów Studenta oraz modyfikacja istniejących szlabanów przed wjazdami do budynków Politechniki Opolskiej w Opolu”.
Kody CPV: 3023100-7, 30232000-4, 32420000-3, 34996300-8
14-07-2021
ZP/D/15/2021 Data publikacji: 08-06-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Dostawa łaźni wodnej i mieszadła magnetycznego na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 33252000-1, 38436400-4, 42943200-0
18-06-2021
ZP/D/14/2021-A Data publikacji: 11-05-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Dostawa drukarki 3D dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 30232100-5, 74731000-2
19-05-2021
ZP/D/14/2021 Data publikacji: 30-04-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Dostawa drukarki 3D dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 30232100-5
10-05-2021
ZP/D/12/2021 Data publikacji: 19-04-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 38433000-9, 38434000-6, 38540000-2
27-04-2021
ZP/D/11/2021 Data publikacji: 13-04-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Dostawa środków czystości i higieny na potrzeby Politechniki Opolskiej” z podziałem na: Część nr 1 - środki czystości dla obiektów Osiedla Akademickiego – stanowiące załącznik 1 a, Część nr 2 - środki czystości i higieny – stanowiące załącznik 1b (tabela 1 i 2).
Kody CPV: 39830000-9, 74130000-9, 74131120-3, 7413113
21-04-2021