Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/U/9/2020 Data publikacji: 02-04-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Usługa w zakresie tłumaczeń pisemnych dla jednostek Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 79530000-8
29-04-2020
ZP/U/14/2019 Data publikacji: 21-02-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Obsługa wyjazdów zagranicznych i krajowych dla osób delegowanych przez Politechnikę Opolską w zakresie sprzedaży biletów lotniczych oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską"
Kody CPV: 63512000-1
01-03-2019
ZP/U/8/2019 Data publikacji: 13-02-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Obsługa wyjazdów zagranicznych i krajowych dla osób delegowanych przez Politechnikę Opolską w zakresie sprzedaży biletów lotniczych oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską"
Kody CPV: 63512000-1
21-02-2019
ZP/U/47/2018 -A Data publikacji: 04-09-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Usługa asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Kody CPV: 72250000-2
12-09-2018
ZP/U/47/2018 Data publikacji: 23-08-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Usługa asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Kody CPV: 72250000-2
31-08-2018
ZP/U/31/2018 Data publikacji: 24-05-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Usługa rekrutacyjna kandydatów na studia z Indii i krajów Dalekiego Wschodu na Politechnikę Opolską
Kody CPV: 79600000-0
07-06-2018
ZP/U/15/2018 Data publikacji: 28-03-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi dowozu uczniów na kursy przygotowawcze w Politechnice Opolskiej w ramach projektu pn.: "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2".
Kody CPV: 60172000-4
06-04-2018
ZP/U/14/2018 Data publikacji: 23-03-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi dowozu uczniów na zajęcia dodatkowe w Politechnice Opolskiej w ramach projektu pn.: "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2".
Kody CPV: 60172000-4
04-04-2018
ZP/U/5/2018 Data publikacji: 22-01-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi nieregularnego transportu 75 uczniów ze szkół z terenu województwa opolskiego, będących uczestnikami projektu pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na kursy przygotowawcze na studia techniczne odbywające się w soboty w obiektach Politechniki Opolskiej położonych na terenie miasta Opola.
Kody CPV: 60172000-4
30-01-2018
ZP/U/4/2018 Data publikacji: 18-01-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na nadzór autorski nad inwestycją „Termomodernizacja z przebudową budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 48 w Opolu – etap I”.
Kody CPV: 71248000-8
29-01-2018
ZP/U/1/2018 Data publikacji: 05-01-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi dowozu uczniów, będących uczestnikami projektu pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na zajęcia dodatkowe z terenu miast Namysłów, Kluczbork, Głubczyce i Kędzierzyn-Koźle do obiektu Politechniki Opolskiej położonego na terenie miasta Opola.
Kody CPV: 60172000-4
15-01-2018
ZP/U/69/2017 Data publikacji: 14-12-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Osługa wyjazdów zagranicznych i krajowych dla osób delegowanych przez Politechnikę Opolską w zakresie sprzedaży biletów lotniczych oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
Kody CPV: 63512000-1
22-12-2017
ZP/U/54/2017-A Data publikacji: 17-11-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi nieregularnego transportu osobowego uczniów, będących uczestnikami projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze szkoły z miejscowości Dobrzeń Wielki do obiektu Politechniki Opolskiej położonego na terenie miasta Opola.
Kody CPV: 60130000-8, 60140000-1, 60172000-4
27-11-2017
ZP/U/54/2017 Data publikacji: 09-11-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Usługi nieregularnego transportu osobowego uczniów, będących uczestnikami projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze szkoły z miejscowości Dobrzeń Wielki do obiektu Politechniki Opolskiej położonego na terenie miasta Opola"
Kody CPV: 60130000-8
17-11-2017
ZP/U/44/2017 Data publikacji: 18-09-2017 | Tryb: Negocjacje z ogłoszeniem
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 66510000-8, 66512000-2, 66512100-3, 66514110-0, 66514150-2, 66515000-3, 66515100-4, 66515400-7, 66516000-0, 66516100-1, 66516300-3, 66516400-4, 66519200-3
26-09-2017