Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/U/31/2021 Data publikacji: 14-09-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Sporządzenie kompletnej dokumentacji technicznej we wszystkich branżach dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa Domu Studenta Zaścianek Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 4 - 6 w Opolu”.
Kody CPV: 33741000-6, 33741100-7, 33761000-2, 33763000-6, 39813000-4, 39830000-9, 39831200-8, 39831220-4, 39831300-9, 39831600-2, 39832000-3, 71220000-6
24-09-2021
ZS/3/2021 Data publikacji: 26-07-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Usługa dozoru i ochrony mienia Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 79710000-4
05-08-2021
ZP/U/8/2021 Data publikacji: 28-04-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa rekrutacji cudzoziemców na studia I i II stopnia z tokiem nauczania w języku angielskim na Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 21120000-0, 79600000-0
13-05-2021
ZP/U/6/2021 Data publikacji: 17-03-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Termomodernizacja i zastosowanie OZE, przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu” dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 36100000-2, 36100000-2, 71322000-1
25-03-2021
ZP/U/3/2021-A Data publikacji: 05-03-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania pomieszczenia H22 Hali Laboratoryjnej przy ul. Mikołajczyka 3 w Opolu na potrzeby Laboratorium Badań Starzeniowych Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 71220000-6
15-03-2021
ZP/U/3/2021 Data publikacji: 23-02-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania pomieszczenia H22 Hali Laboratoryjnej przy ul. Mikołajczyka 3 w Opolu na potrzeby Laboratorium Badań Starzeniowych Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 30216110-0, 30231000-7, 30231100-8, 30231200-9, 30232000-4, 32332100-0, 71220000-6
03-03-2021
ZP/U/2/2021 Data publikacji: 17-02-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Termomodernizacja i zastosowanie OZE, przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu” dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 36100000-2, 71322000-1
02-03-2021
ZP/U/1/2021 Data publikacji: 17-02-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Budowa Innowacyjnego Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych” dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 45261214-, 45261320-3, 45453000-7, 71322000-1
05-03-2021