Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/U/33/2020 Data publikacji: 24-07-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Usługa wykonania dokumentacji projektowej pn. „Utworzenie pracowni dydaktyczno-komputerowej oraz czytelni w budynki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu”
Kody CPV: 71220000-6
03-08-2020
ZP/U/31/2020 Data publikacji: 13-07-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Usługa zaprojektowania Systemu Informacji Kierunkowej dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 71242000-6, 79421200-3
21-07-2020
ZP/U/29/2020 Data publikacji: 02-07-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonicznej wraz z dostawą sprzętu telekomunikacyjnego dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 32550000, 64200000-8
10-07-2020
ZP/U/21/2020 Data publikacji: 10-06-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Usługa tłumaczeń pisemnych na potrzeby projektu „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych” w ramach programu operacyjnego: Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 79530000-8
22-06-2020
ZP/U/9/2020 Data publikacji: 02-04-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Usługa w zakresie tłumaczeń pisemnych dla jednostek Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 79530000-8
29-04-2020
ZP/U/14/2019 Data publikacji: 21-02-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Obsługa wyjazdów zagranicznych i krajowych dla osób delegowanych przez Politechnikę Opolską w zakresie sprzedaży biletów lotniczych oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską"
Kody CPV: 63512000-1
01-03-2019
ZP/U/8/2019 Data publikacji: 13-02-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Obsługa wyjazdów zagranicznych i krajowych dla osób delegowanych przez Politechnikę Opolską w zakresie sprzedaży biletów lotniczych oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską"
Kody CPV: 63512000-1
21-02-2019
ZP/U/47/2018 -A Data publikacji: 04-09-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Usługa asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Kody CPV: 72250000-2
12-09-2018
ZP/U/47/2018 Data publikacji: 23-08-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Usługa asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Kody CPV: 72250000-2
31-08-2018
ZP/U/31/2018 Data publikacji: 24-05-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Usługa rekrutacyjna kandydatów na studia z Indii i krajów Dalekiego Wschodu na Politechnikę Opolską
Kody CPV: 79600000-0
07-06-2018
ZP/U/15/2018 Data publikacji: 28-03-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi dowozu uczniów na kursy przygotowawcze w Politechnice Opolskiej w ramach projektu pn.: "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2".
Kody CPV: 60172000-4
06-04-2018
ZP/U/14/2018 Data publikacji: 23-03-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi dowozu uczniów na zajęcia dodatkowe w Politechnice Opolskiej w ramach projektu pn.: "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2".
Kody CPV: 60172000-4
04-04-2018
ZP/U/5/2018 Data publikacji: 22-01-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi nieregularnego transportu 75 uczniów ze szkół z terenu województwa opolskiego, będących uczestnikami projektu pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na kursy przygotowawcze na studia techniczne odbywające się w soboty w obiektach Politechniki Opolskiej położonych na terenie miasta Opola.
Kody CPV: 60172000-4
30-01-2018
ZP/U/4/2018 Data publikacji: 18-01-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na nadzór autorski nad inwestycją „Termomodernizacja z przebudową budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 48 w Opolu – etap I”.
Kody CPV: 71248000-8
29-01-2018
ZP/U/1/2018 Data publikacji: 05-01-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi dowozu uczniów, będących uczestnikami projektu pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na zajęcia dodatkowe z terenu miast Namysłów, Kluczbork, Głubczyce i Kędzierzyn-Koźle do obiektu Politechniki Opolskiej położonego na terenie miasta Opola.
Kody CPV: 60172000-4
15-01-2018