Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
PU/19/2022 Data publikacji: 14-07-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Zakup wraz z wdrożeniem (konfiguracją) i wsparciem Zamawiającego systemu do obsługi świadczeń oferowanych w ramach dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) dostępnego w formie systemu kafeteryjnego dla Pracowników Politechniki Opolskiej, realizowanego poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych.
Kody CPV: 72000000-5, 92000000-1
25-07-2022
PU/18/2022 Data publikacji: 23-05-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy sieci komórkowej dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 64212000-5
30-05-2022
PU/16/2022 Data publikacji: 12-05-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Zakwaterowania i wyżywienia studentów oraz kadry dydaktycznej podczas realizacji obozu letniego w roku akademickim 2021/2022.
Kody CPV: 55270000-3
17-05-2022
PU/13/2022 Data publikacji: 21-04-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa przeprowadzenia szkoleń na potrzeby projektu realizowanego przez Politechnikę Opolską.
Kody CPV: 79632000-3, 80500000-9
02-05-2022
PU/9/2022 Data publikacji: 09-03-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa przeprowadzenia szkoleń na potrzeby projektu realizowanego przez Politechnikę Opolską.
Kody CPV: 79632000-3, 80500000-9
17-03-2022
PU/8/2022 Data publikacji: 09-03-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich dotyczących przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w obiektach budowlanych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 71700000-5
14-03-2022
PU/5/2022 Data publikacji: 11-02-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych w budynkach Politechniki Opolskiej w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej i przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 1 do Zaproszenia.
Kody CPV: 71700000-5, 80532000-2
16-02-2022
PU/1/2022 Data publikacji: 13-01-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa zakwaterowania i wyżywienia studentów oraz kadry dydaktycznej podczas realizacji przedmiotów: rekreacyjne narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe, snowboard, narciarstwo sportowe, podstawy narciarstwa zjazdowego.
Kody CPV: 55110000-4
20-01-2022
27/2021 Data publikacji: 13-12-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Świadczenie usług medycznych dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 80500000-9, 80532000-2, 85121000-3
20-12-2021
RK00CI00/60/2021 Data publikacji: 06-12-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachu budynku Łącznika przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do Zaproszenia.
Kody CPV: 71220000-6
13-12-2021
2/2021/DSz Data publikacji: 29-11-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa opracowania materiałów szkoleniowych e-learnigowych/kursów dedykowanych pracownikom Politechniki Opolskiej, które zasilą system e-learningowy
Kody CPV: 72212311-2, 80420000-4, 90911200-8, 90911300-9, 90919000-2
08-12-2021
82RM00ST00/2021 Data publikacji: 29-11-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa wsparcia technicznego „TECS” dla licencji ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (25/250) dla Politechniki Opolskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie technicznym stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia.
Kody CPV: 71356300-1
06-12-2021
RK00KK00/06/2021 Data publikacji: 26-11-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa przewozowa polegająca na odbiorze i dostarczaniu poczty wewnętrznej do punktów znajdujących się w obiektach Politechniki Opolskiej w 2022 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie technicznym stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia.
Kody CPV: 60000000-8, 60100000-9
02-12-2021
RK00GTG0/207/2021-A Data publikacji: 22-11-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa odśnieżania dachów, strącania sopli oraz zrzucania nawisów śnieżnych z budynków Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 90620000-9
30-11-2021
RK00GTG0/207/2021 Data publikacji: 08-11-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa odśnieżania dachów, strącania sopli oraz zrzucania nawisów śnieżnych z budynków Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 90620000-9
17-11-2021