Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
PU/8/2023 Data publikacji: 21-03-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich dotyczących przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w obiektach budowlanych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 71700000-5
27-03-2023
PU/7/2023 Data publikacji: 14-03-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa przeprowadzenia szkoleń na potrzeby projektu realizowanego przez Politechnikę Opolską.
Kody CPV: 79632000-3
23-03-2023
PU/5/2023 Data publikacji: 13-02-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w Hali Laboratoryjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 3 w Opolu”
Kody CPV: 39100000-3, 39151000-5, 39516100-3, 71220000-6
20-02-2023
PU/2/2023 Data publikacji: 25-01-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku LIPSK przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu”.
Kody CPV: 45311200-2, 45453000-7, 71700000-5
31-01-2023
PU/3/2023 Data publikacji: 20-01-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa zakwaterowania i wyżywienia studentów oraz kadry dydaktycznej podczas realizacji przedmiotów z podziałem na turnusy: a) Turnus I - rekreacyjne narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe, snowboard; b) Turnus II – podstawy narciarstwa zjazdowego; c) Turnus III – narciarstwo sportowe i snowboard freestyle; d) Turnus IV – narciarstwo rekreacyjne; e) Turnus V - narciarstwo sportowe i snowboard freestyle.
Kody CPV: 55270000-3
25-01-2023
PU/26/2022-A Data publikacji: 08-12-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Świadczenie usługi w zakresie prania wodnego oraz prania chemicznego, maglowania, prasowania pościeli, ręczników i innego asortymentu z magazynów pościeli w domu studenta „Zaścianek” przy ul. Mikołajczyka 6.
Kody CPV: 39831000-6, 98300000-6, 98311000-6
14-12-2022
PU/26/2022 Data publikacji: 25-11-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa w zakresie prania wodnego oraz prania chemicznego, maglowania, prasowania pościeli, ręczników i innego asortymentu dla Osiedla Akademickiego Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 39831000-6, 98300000-6, 98311000-6
01-12-2022
PU-27-2022 Data publikacji: 24-11-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Świadczenie usług medycznych dla Politechniki Opolskiej w 2023 r.
Kody CPV: 85121000-3
30-11-2022
PU/28/2022 Data publikacji: 23-11-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Odśnieżanie dachów, strącanie sopli oraz zrzucanie nawisów śnieżnych z budynków Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 38540000-2, 90620000-9
29-11-2022
PU/22/2022 Data publikacji: 04-11-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Na usługę przewozową polegającą na odbiorze i dostarczaniu poczty wewnętrznej do punktów znajdujących się w obiektach Politechniki Opolskiej w 2023 roku.
Kody CPV: 60000000-8, 60100000-9
09-11-2022
PU/19/2022 Data publikacji: 14-07-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Zakup wraz z wdrożeniem (konfiguracją) i wsparciem Zamawiającego systemu do obsługi świadczeń oferowanych w ramach dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) dostępnego w formie systemu kafeteryjnego dla Pracowników Politechniki Opolskiej, realizowanego poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych.
Kody CPV: 72000000-5, 92000000-1
25-07-2022
PU/18/2022 Data publikacji: 23-05-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy sieci komórkowej dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 64212000-5
30-05-2022
PU/16/2022 Data publikacji: 12-05-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Zakwaterowania i wyżywienia studentów oraz kadry dydaktycznej podczas realizacji obozu letniego w roku akademickim 2021/2022.
Kody CPV: 55270000-3
17-05-2022
PU/13/2022 Data publikacji: 21-04-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa przeprowadzenia szkoleń na potrzeby projektu realizowanego przez Politechnikę Opolską.
Kody CPV: 79632000-3, 80500000-9
02-05-2022
PU/9/2022 Data publikacji: 09-03-2022 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa przeprowadzenia szkoleń na potrzeby projektu realizowanego przez Politechnikę Opolską.
Kody CPV: 79632000-3, 80500000-9
17-03-2022