Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
159/WBiA/2018 Data publikacji: 11-10-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Modernizacja systemu symulacji obciążeń firmy INSTRON
Kody CPV: 50412000-6
19-10-2018
RW00DW00/9/2018 Data publikacji: 09-10-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa serwisu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do maszyn cyfrowych firmy Xerox dla Działu Wydawnictw Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 72514300-4
15-10-2018
RK00CI00/21/2018 Data publikacji: 28-06-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku nr 4 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu”
Kody CPV: 71220000-6
05-07-2018
RK00CI00/18/2018-A Data publikacji: 29-05-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Prace konserwacyjne dwóch stacji transformatorowych przy ul. Mikołajczyka 5 i ul. Katowickiej 48 w Opolu.
Kody CPV: 71314100-2
05-06-2018
RR00IT00/Z/53/2018 Data publikacji: 25-05-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy sieci komórkowej dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 64212000-5
01-06-2018
RI000000/IIPiP/88/W/ Data publikacji: 11-05-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Przeprowadzenie akredytowanego szkolenia z zakresu PRINCE2 Foundation oraz symulacji biznesowej PRINCE2” tj.: przeprowadzenie akredytowanego szkolenia PRINCE2 Foundation (16 godzin dydaktycznych)wraz z symulacją biznesową PRINCE2 (8 godzin dydaktycznych) dla grupy 15 uczestników
Kody CPV: 80500000–9
17-05-2018
RK00CI00/18/2018 Data publikacji: 09-05-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Prace konserwacyjne dwóch stacji transformatorowych przy ul. Mikołajczyka 5 i ul. Katowickiej 48 w Opolu.
Kody CPV: 71314100-2
18-05-2018
RR00IT00Z-38-2018-B Data publikacji: 27-04-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Migracja bazy danych ORACLE Standard Edition One do Standard Edition Two za 2CPU (ASFU) + asysta techniczna dla Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 72611000-6
29-05-2018
RR00IT00Z-38-2018-A Data publikacji: 18-04-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Migracja bazy danych ORACLE Standard Edition One do Standard Edition Two za 2CPU (ASFU) + asysta techniczna dla Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 72611000-6
27-04-2018
RR00IT00Z-38-2018 Data publikacji: 11-04-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Migracja bazy danych ORACLE Standard Edition One do Standard Edition Two za 2CPU (ASFU) + asysta techniczna dla Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 72611000-6
18-04-2018
11/WM/2018 Data publikacji: 26-02-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługi badawcze dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 71620000-0
06-03-2018
RK00GTM0/42/2018 Data publikacji: 21-02-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Usługi konserwacyjne układów wentylacji i klimatyzacji na potrzeby Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 50000000-5, 50730000-1
28-02-2018
12/WZ/2018 Data publikacji: 15-02-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Usługa przeprowadzenia badań w ramach pojedynczego działania naukowego: Zarządzanie relacjami z kapitałem klienckim w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego na potrzeby Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 79311200-9
22-02-2018
RI000/SEK/34/II/2018 Data publikacji: 14-02-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku dydaktycznym Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu” w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (konkurs nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17
Kody CPV: 71313440-1
22-02-2018
18/WBiA/2018-A Data publikacji: 01-02-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Wykonanie specjalistycznych gablot dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 39100000-3
07-02-2018