Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
PU/2/2024 Data publikacji: 22-03-2024 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa przygotowania, koordynacji i realizacji kampanii promocyjnej studiów anglojęzycznych oferowanych na Politechnice Opolskiej w ramach projektu NAWA Welcome to Poland „ At Opole University of Technology you are always welcome”
Kody CPV: 79342200-5
04-04-2024
PU/3/2024 Data publikacji: 15-03-2024 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa wykonania okresowych przeglądów kominiarskich dotyczących przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w obiektach budowlanych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 71700000-5
21-03-2024
PU/36/2023 Data publikacji: 12-12-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa zakwaterowania i wyżywienia studentów oraz kadry dydaktycznej podczas realizacji przedmiotów: obóz sprawnościowy, rekreacyjne narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe, snowboard, narciarstwo sportowe i snowboard freestyle z podziałem na 3 turnusy.
Kody CPV: 63511000-4
18-12-2023
PU/34/2023 Data publikacji: 08-12-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Świadczenie usług w zakresie profilaktyki zdrowotnej dla Politechniki Opolskiej w 2024r.
Kody CPV: 85121000-3
13-12-2023
PU/32/2023 Data publikacji: 17-11-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa przewozową polegającą na odbiorze i dostarczaniu poczty wewnętrznej do punktów znajdujących się w obiektach Politechniki Opolskiej w 2024 roku
Kody CPV: 60000000-8, 60100000-9
23-11-2023
PU/25/2023 Data publikacji: 11-09-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa utworzenia i zarządzania platformą internetową na potrzeby projektu NAWA Welcome to Poland „ At Opole University of Technology you are always welcome”
Kody CPV: 72413000-8
25-09-2023
PU/19/2023 Data publikacji: 16-06-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, dotyczącej wyeliminowania zjawiska zawilgocenia i zagrzybienia pomieszczeń piwnicznych budynku Politechniki Opolskiej przy ul. Waryńskiego 4 w Opolu.
Kody CPV: 71220000-6
22-06-2023
PU/15/2023 Data publikacji: 18-05-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Obsługa z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz obsługa ochrony przeciwpożarowej na potrzeby Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 80550000-4
24-05-2023
PU/16/2023-A Data publikacji: 15-05-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Zakwaterowanie i wyżywienie studentów oraz kadry dydaktycznej podczas realizacji obozu letniego w roku akademickim 2022/2023.
Kody CPV: 55270000-3
22-05-2023
PU/17/2023 Data publikacji: 12-05-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Wykonanie okresowych pomiarów stacji transformatorowych znajdujących się przy ul. Mikołajczyka 5 i przy ul. Katowickiej 48 w obiektach Politechniki Opolskiej w Opolu.
Kody CPV: 71700000-5
18-05-2023
PU/16/2023 Data publikacji: 04-05-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa zakwaterowania i wyżywienia studentów oraz kadry dydaktycznej podczas realizacji obozu letniego w roku akademickim 2022/2023.
Kody CPV: 55270000-3
10-05-2023
PU/9/2023-A Data publikacji: 28-04-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Usługa rekrutacji cudzoziemców na studia I i II stopnia z tokiem nauczania w języku angielskim w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Opolskiej”.
Kody CPV: 79600000-0
08-05-2023
PU/9/2023 Data publikacji: 17-04-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Usługa rekrutacji cudzoziemców na studia I i II stopnia z tokiem nauczania w języku angielskim w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Opolskiej”.
Kody CPV: 45233120-6, 79600000-0
24-04-2023
PU/13/2023 Data publikacji: 17-04-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Przeprowadzenie okresowych przeglądów instalacji elektrycznych w obiektach Politechniki Opolskiej w Opolu.
Kody CPV: 45310000-3, 71700000-5
24-04-2023
PU/12/2023 Data publikacji: 05-04-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa organizacji transportu w celu odbycia wizyty studyjnej dla pracowników Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 60400000-2
13-04-2023