Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
PU/25/2023 Data publikacji: 11-09-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa utworzenia i zarządzania platformą internetową na potrzeby projektu NAWA Welcome to Poland „ At Opole University of Technology you are always welcome”
Kody CPV: 72413000-8
25-09-2023
PU/19/2023 Data publikacji: 16-06-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, dotyczącej wyeliminowania zjawiska zawilgocenia i zagrzybienia pomieszczeń piwnicznych budynku Politechniki Opolskiej przy ul. Waryńskiego 4 w Opolu.
Kody CPV: 71220000-6
22-06-2023
PU/15/2023 Data publikacji: 18-05-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Obsługa z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz obsługa ochrony przeciwpożarowej na potrzeby Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 80550000-4
24-05-2023
PU/16/2023-A Data publikacji: 15-05-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Zakwaterowanie i wyżywienie studentów oraz kadry dydaktycznej podczas realizacji obozu letniego w roku akademickim 2022/2023.
Kody CPV: 55270000-3
22-05-2023
PU/17/2023 Data publikacji: 12-05-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Wykonanie okresowych pomiarów stacji transformatorowych znajdujących się przy ul. Mikołajczyka 5 i przy ul. Katowickiej 48 w obiektach Politechniki Opolskiej w Opolu.
Kody CPV: 71700000-5
18-05-2023
PU/16/2023 Data publikacji: 04-05-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa zakwaterowania i wyżywienia studentów oraz kadry dydaktycznej podczas realizacji obozu letniego w roku akademickim 2022/2023.
Kody CPV: 55270000-3
10-05-2023
PU/9/2023-A Data publikacji: 28-04-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Usługa rekrutacji cudzoziemców na studia I i II stopnia z tokiem nauczania w języku angielskim w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Opolskiej”.
Kody CPV: 79600000-0
08-05-2023
PU/9/2023 Data publikacji: 17-04-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Usługa rekrutacji cudzoziemców na studia I i II stopnia z tokiem nauczania w języku angielskim w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Opolskiej”.
Kody CPV: 45233120-6, 79600000-0
24-04-2023
PU/13/2023 Data publikacji: 17-04-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Przeprowadzenie okresowych przeglądów instalacji elektrycznych w obiektach Politechniki Opolskiej w Opolu.
Kody CPV: 45310000-3, 71700000-5
24-04-2023
PU/12/2023 Data publikacji: 05-04-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa organizacji transportu w celu odbycia wizyty studyjnej dla pracowników Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 60400000-2
13-04-2023
PU/8/2023 Data publikacji: 21-03-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich dotyczących przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w obiektach budowlanych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 71700000-5
27-03-2023
PU/7/2023 Data publikacji: 14-03-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa przeprowadzenia szkoleń na potrzeby projektu realizowanego przez Politechnikę Opolską.
Kody CPV: 79632000-3
23-03-2023
PU/5/2023 Data publikacji: 13-02-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w Hali Laboratoryjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 3 w Opolu”
Kody CPV: 39100000-3, 39151000-5, 39516100-3, 71220000-6
20-02-2023
PU/2/2023 Data publikacji: 25-01-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku LIPSK przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu”.
Kody CPV: 45311200-2, 45453000-7, 71700000-5
31-01-2023
PU/3/2023 Data publikacji: 20-01-2023 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa zakwaterowania i wyżywienia studentów oraz kadry dydaktycznej podczas realizacji przedmiotów z podziałem na turnusy: a) Turnus I - rekreacyjne narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe, snowboard; b) Turnus II – podstawy narciarstwa zjazdowego; c) Turnus III – narciarstwo sportowe i snowboard freestyle; d) Turnus IV – narciarstwo rekreacyjne; e) Turnus V - narciarstwo sportowe i snowboard freestyle.
Kody CPV: 55270000-3
25-01-2023