Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
RK00CI00/49/2021 Data publikacji: 13-10-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu.” Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Kody CPV: 71220000-6
20-10-2021
RK00CI00/45/2021 Data publikacji: 21-09-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych na potrzeby projektów „Przebudowa Domu Studenta Pryzma" oraz „Przebudowa i rozbudowa placu II Kampusu” dla Politechniki Opolskiej” z podziałem na: a) zamówienie gwarantowane: wykonanie dwóch tablic informacyjnych; b) zamówienia opcjonalne: wykonanie do sześciu tablic, po uruchomieniu prawa opcji.
Kody CPV: 31523200-0
28-09-2021
RB00ST00/92/2021 Data publikacji: 20-09-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Modernizacja wraz z dostawą i zainstalowaniem nowej instalacji cieplno-wilgotnościowej wraz z układem sterowania w starej obudowie komory klimatycznej Feutron dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 98390000-3
27-09-2021
RR00IT00/Z/68/2021 Data publikacji: 03-09-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Przedłużenie gwarancji dla serwerów Dell o numerach seryjnych: G7KKL82; G7KQL82; DCPXV42; HD47SP2; CVC0XM2; CVD0XM2.
Kody CPV: 7259100-4
09-09-2021
RK00CI00/31/2021-A Data publikacji: 30-07-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej we wszystkich branżach dotyczącej adaptacji pomieszczenia nr 013 w budynku nr 1 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu, na potrzeby utworzenia nowoczesnego laboratorium przeznaczonego do badań parametrów statycznych i dynamicznych maszyn elektrycznych.”
Kody CPV: 71220000-6
06-08-2021
RK00CI00/31/2021 Data publikacji: 20-07-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej we wszystkich branżach dotyczącej adaptacji pomieszczenia nr 013 w budynku nr 1 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu, na potrzeby utworzenia nowoczesnego laboratorium przeznaczonego do badań parametrów statycznych i dynamicznych maszyn elektrycznych.”
Kody CPV: 71220000-6
28-07-2021
29/RM00IT00/2021 Data publikacji: 13-07-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Wykonanie pomiarów topografii powierzchni ziaren zbóż dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 73110000-6
20-07-2021
RK00CI00/27/2021-B Data publikacji: 08-07-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej we wszystkich branżach dotyczącej adaptacji pomieszczenia kotłowni WBiA, przy ul. Katowickiej 48 w Opolu, na potrzeby laboratorium badań ogniowych konstrukcji budowlanych.”
Kody CPV: 30213100-6, 30216110-0, 30231000-7, 30232000-4, 30249000-6, 33452100-4, 71220000-6
15-07-2021
RK00CI00/27/2021-A Data publikacji: 02-07-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej we wszystkich branżach dotyczącej adaptacji pomieszczenia kotłowni WBiA, przy ul. Katowickiej 48 w Opolu, na potrzeby laboratorium badań ogniowych konstrukcji budowlanych.”
Kody CPV: 71220000-6
08-07-2021
RK00CI00/24/2021 Data publikacji: 28-06-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Wykonanie Ekspertyzy Technicznej w zakresie stanu stropodachu budynku łącznika Sal Wykładowych Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu.”
Kody CPV: 71621000-7
05-07-2021
RK00CI00/27/2021 Data publikacji: 25-06-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej we wszystkich branżach dotyczącej adaptacji pomieszczenia kotłowni WBiA, przy ul. Katowickiej 48 w Opolu, na potrzeby laboratorium badań ogniowych konstrukcji budowlanych.”
Kody CPV: 71220000-6
02-07-2021
R00KK0/4/2021 Data publikacji: 29-04-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
„Kompleksowe usługi bankowe obejmujące obsługę rachunków bankowych”
Kody CPV: 33155000-1, 66110000-4
14-05-2021
RK00CI00/14/2021 Data publikacji: 16-04-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa wykonania pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynkach Politechniki Opolskiej w Opolu.
Kody CPV: 30261000-6, 32420000-3, 71500000-3
22-04-2021
RK00CI00/12/2021 Data publikacji: 24-03-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa wykonania okresowych przeglądów kominiarskich dotyczących przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w obiektach budowlanych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30213100-6, 30216110-0, 30231000-7, 30231200-9, 30232000-4, 30248200-1, 30249000-6, 30262000-3, 32420000-3, 71700000-5
30-03-2021
RZ000000/13/2021 Data publikacji: 17-03-2021 | Tryb: Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Usługa przeprowadzenia badania ilościowego pt. Badanie postaw mieszkańców województwa opolskiego wobec cudzoziemców, dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 22200000-2, 79315000-5
24-03-2021