Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
RZ000000/34/2020-B Data publikacji: 30-07-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Usługa badania wstępnego nad wykorzystaniem koncepcji zdolności dynamicznych jako ram dla wyjaśnienia wpływu różnorodności na innowacyjność organizacji dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 73110000-6
06-08-2020
RR00IT00/26/2020 Data publikacji: 10-06-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy sieci komórkowej dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 64212000-5
16-06-2020
RK00CI00/14/2020 Data publikacji: 30-03-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa wykonania okresowych przeglądów kominowych i wentylacyjnych w obiektach budowlanych Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 7170000-5
06-04-2020
05/RC00CS00/2020 Data publikacji: 19-02-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa obejmująca wykonanie projektu i wydruk blankietów dyplomów ukończenia studiów wyższych na potrzeby Centrum Obsługi Studenta.
Kody CPV: 79971100-2
28-02-2020
RKKW0000/1/2020 Data publikacji: 17-02-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa w zakresie doradztwa podatkowego na potrzeby Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 79220000-2
25-02-2020
01/RR00CF00/LWTech-k Data publikacji: 14-02-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Usługa wykonania próbek niezbędnych do badań w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie technologii produkcji lekkiego wspornika dla nowych nadwozi samochodów osobowych”
Kody CPV: 73110000-6
24-02-2020
R00DW00/01/2020 Data publikacji: 28-01-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa serwisu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do maszyn cyfrowych DC700 DSP i 4112 CP BASE FFPS firmy Xerox dla Działu Wydawnictw Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 72514300-4
03-02-2020
RK00AK00/1/2020 Data publikacji: 23-01-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa w zakresie prania na mokro bielizny z magazynów pościeli w domu studenta „Zaścianek” przy ul. Mikołajczyka 6 i domu studenta „Sokrates” przy ul. Małopolskiej 22 w Opolu.
Kody CPV: 39831000-6, 98300000-6, 98311000-6
29-01-2020
RR00BR00/07/2020 Data publikacji: 22-01-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa przeprowadzenia wstępnego audytu zewnętrznego dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 79212000-3
29-01-2020
RR00IT00/POWR/Z/1/20 Data publikacji: 14-01-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wynajem autokarów/mikrobusów wraz z kierowcą w celu przewozu osób w ramach projektu : „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki
Kody CPV: 60100000-9
22-01-2020
RR00IT00/Z/84/2019 Data publikacji: 12-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa przedłużenia gwarancji dla serwerów firmy Dell
Kody CPV: 725910000-
18-12-2019
RR00IT00/Z/80/2019 Data publikacji: 12-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Odnowienie i przedłużenie asysty technicznej na eksploatowane w Politechnice Opolskiej bazy danych firmy Oracle
Kody CPV: 72320000-4, 72611000-6
18-12-2019
RK00GTG0/265/2019-B Data publikacji: 12-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
na „Usługę przeglądu, konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru i DSO oraz systemów oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych budynków Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 50700000-2
18-12-2019
134/KMiPKM/2019 Data publikacji: 10-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa rozszerzenia oprogramowania EOS PSW o licencję wraz z edytorem parametrów Ti64 ParameterEditor (30, 30 ELI, 60µm) § Offline dla Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 48100000-9
17-12-2019
RZ00000/333/2019 Data publikacji: 06-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Rozbudowa istniejącego na Politechnice Opolskiej systemu monitoringu przy ul. Luboszyckiej 7 (WEIZ).
Kody CPV: 35120000–1, 42961100–1, 51310000–8
12-12-2019