PU/12/2022

Postępowanie unieważnione

Dostawa i montaż hali namiotowej przy hali laboratoryjnej budynku Wydziału Budownictwa i Architektury, ul. Katowicka 48 w Opolu.

termin minął w dniu 04-05-2022 r.

Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

45000000-7

05-04-2022 r. przez: Krzysztof Urbaniak