ZS/5/2021-A

Postępowanie unieważnione

Usługa zorganizowania i realizacji szkoleń w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” na potrzeby Politechniki Opolskiej z podziałem na: Część nr I – Szkolenie z zakresu podstaw księgowości – rachunkowości. Część nr II – Szkolenie z zakresu kadry i płace w praktyce. Część nr III – Szkolenie z zakresu podatki dla księgowych w praktyce.

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

92620000-3

28-09-2021 r. przez: Agnieszka Jucha